murder-nica

Add pictures

Добавка към 24асовият мартон.

Тракът не бих го определил като изключително интересен или заслужаващ си, но е по-приятен отколкото да циклиш на 24-часовият само :)Climb Descent Rating Difficulty Include in export
main track #1 526 m 543 m
uphill track #1 202 m 170 m
Download main track
Elevation plot can't be shown! Your browser doesn't support canvas elements.